16/10/2020 Θέση εργασίας: Κοινωνικός Λειτουργός στον Ξενώνα “Οδυσσέα”

16/10/2020 Θέση εργασίας: Κοινωνικός Λειτουργός στον Ξενώνα “Οδυσσέα”

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ζητεί Κοινωνικό Λειτουργό για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης “Οδυσσέα” στην Αττική.  Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε κυλιόμενο ωράριο.

Επιθυμητή σχετική εμπειρία. 

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 27/10 στο e-mail: odysseas@epapsy.gr