16/09/2020 Θέση εργασίας: Γενικών Καθηκόντων στον Ξενώνα Αριάδνη

16/09/2020 Θέση εργασίας: Γενικών Καθηκόντων στον Ξενώνα Αριάδνη

Η Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ζητεί προσωπικό για τη θέση Γενικών Καθηκόντων σε Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αττική.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε κυλιόμενο ωράριο.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος Ι.Χ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ariadne@epapsy.gr