15/3/2019 Θέση εργασία γενικών καθηκόντων στη Λιβαδειά

15/3/2019 Θέση εργασία γενικών καθηκόντων στη Λιβαδειά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απo το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στη Λιβαδειά ζητείται υπάλληλος γενικών καθηκόντων με κυλιόμενο ωράριο εργασίας.

Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία.