15/05/2020 Θέση Γενικών Καθηκόντων στο Οικοτροφείο Ψ.Κ.Α. Λαμίας (ΕΠΑΨΥ)

15/05/2020 Θέση Γενικών Καθηκόντων στο Οικοτροφείο Ψ.Κ.Α. Λαμίας (ΕΠΑΨΥ)

Ζητούνται άτομα Γενικών Καθηκόντων για πλήρη απασχόληση από το Οικοτροφείο Ψ.Κ.Α. Λαμίας (ΕΠΑΨΥ).
Αποστολή βιογραφικών στο lamia@epapsy.gr.