15/05/2019 Θέση εργασίας Νοσηλευτή/τρια στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου Franco Basaglia

15/05/2019 Θέση εργασίας Νοσηλευτή/τρια στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου Franco Basaglia

Θέση εργασίας Νοσηλευτή/τριας στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου Franco Basaglia

Ζητείται Νοσηλευτής/τρια στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου Franco Basaglia

Χρόνος εργασίας: 
πλήρους απασχόλησης 12 μηνών


Αρμοδιότητες:

Θεραπευτικές δράσεις στο Κέντρο Ημέρας και κατ’ οίκον  σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της πολυκλαδικής ομάδας.

Depot clinic (κλινική ενέσιμων μακράς διάρκειας δράσης)

Συμμετοχή σε ομάδες προσωπικού, εποπτείες και εκπαιδευτικά, συνέδρια, κοινοτικές δράσεις.

 

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Ολοκλήρωση σπουδών στην Νοσηλευτική

Ευελιξία και δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας

Εμπειρία σε κοινοτικές δομές και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.


Οι ενδιαφερόμενες-οι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με εισαγωγικό κείμενο
dcentre@epapsy.gr μέχρι 25/5/2019 αναφέροντας στον τίτλο «ΕΠΑΨΥ/ ΚΗ Αμαρουσίου Franco Basaglia Θέση Νοσηλευτή». (τηλ. 210 8100901 κα Τζαφέστα)