13/11/2018 Θέσεις εργασίας στην ΕΠΑΨΥ

13/11/2018 Θέσεις εργασίας στην ΕΠΑΨΥ

Δείτε πληροφορίες για πέντε (5) θέσεις εργασίας στην ΕΠΑΨΥ – Παρακαλούμε φροντίστε να αναφέρετε την ειδικότητα και την μονάδα του email και να αποστείλετε στην διεύθυνση που υποδεικνύεται


Α. Για το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στη Ν. Μάκρη: 


Α.1 Αναζήτηση Παιδοψυχιάτρου

Κατάθεση έως:  24/11/2018
Περιοχή: Αττική

Τίτλος θέσης: ΕΠΑΨΥ Παιδοψυχίατρος

Λεπτομέρειες: 24 ώρες την εβδομάδα, για τρεις (3) μήνες

Αρμοδιότητες

Θεραπευτικές δράσεις στην περιοχή της Νέας Μάκρης, στο χώρο του Κέντρου Υγείας Ν. Μάκρης, σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο στην περιοχή σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της πολυκλαδικής ομάδας.

Συμμετοχή σε ομάδες προσωπικού, εποπτείες και εκπαιδευτικά που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης στο χώρο του Κέντρου Ημέρας Franco Basaglia της ΕΠΑΨΥ στο Μαρούσι.

Συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή καθώς (ομιλίες, ομάδες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης).

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις σε συναφή με την ειδικότητα θέματα

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ολοκλήρωση της ειδικότητας της παιδοψυχιατρικής

Ευελιξία και δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας

Εμπειρία σε κοινοτικές δομές (Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας κ.λπ.) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενες-οι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με εισαγωγικό κείμενο (motivation) στα Ελληνικά: ml@epapsy.gr και dcentre@epapsy.gr μέχρι το Σάββατο 24/11/2018 αναφέροντας στον τίτλο «ΕΠΑΨΥ Θέση Παιδοψυχιάτρου».


Α.2 Αναζήτηση Ειδικού Παιδαγωγού

Κατάθεση έως:  24/11/2018
Περιοχή: Αττική

Τίτλος θέσης: ΕΠΑΨΥ Ειδ. Παιδαγωγός

Λεπτομέρειες: πλήρους απασχόλησης, για τρεις (3) μήνες

Αρμοδιότητες

Θεραπευτικές δράσεις (εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών και θεραπευτική υποστήριξη) στην περιοχή της Νέας Μάκρης, στο χώρο του Κέντρου Υγείας Ν. Μάκρης, σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο στην περιοχή σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της πολυκλαδικής ομάδας.

Συμμετοχή σε ομάδες προσωπικού, εποπτείες και εκπαιδευτικά που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης στο χώρο του Κέντρου Ημέρας Franco Basaglia της ΕΠΑΨΥ στο Μαρούσι.

Συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή καθώς (ομιλίες, ομάδες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης).

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις σε συναφή με την ειδικότητα θέματα

Απαιτούμενες δεξιότητες

Ευελιξία και δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας

Εμπειρία σε κοινοτικές δομές (Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας κ.λπ.) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενες-οι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με εισαγωγικό κείμενο (motivation) στα Ελληνικά: ml@epapsy.gr και dcentre@epapsy.gr μέχρι το Σάββατο 24/11/2018 αναφέροντας στον τίτλο «ΕΠΑΨΥ Θέση Ειδ. Παιδαγωγού».


Α.3 Αναζήτηση Κοινωνικού Λειτουργού

Κατάθεση έως:  24/11/2018
Περιοχή: Αττική

Τίτλος θέσης: ΕΠΑΨΥ Κοιν. Λειτουργός

Λεπτομέρειες: πλήρους απασχόλησης, για τρεις (3) μήνες

Αρμοδιότητες

Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης στην περιοχή της Νέας Μάκρης, στο χώρο του Κέντρου Υγείας Ν. Μάκρης, σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο στην περιοχή σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της πολυκλαδικής ομάδας.

Συμμετοχή σε ομάδες προσωπικού, εποπτείες και εκπαιδευτικά που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης στο χώρο του Κέντρου Ημέρας Franco Basaglia της ΕΠΑΨΥ στο Μαρούσι.

Συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή καθώς (ομιλίες, ομάδες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης).

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις σε συναφή με την ειδικότητα θέματα

Απαιτούμενες δεξιότητες

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Ευελιξία και δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας

Εμπειρία σε κοινοτικές δομές (Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας κ.λπ.) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενες-οι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους με εισαγωγικό κείμενο (motivation) στα Ελληνικά: ml@epapsy.gr και dcentre@epapsy.gr μέχρι το Σάββατο 24/11/2018 αναφέροντας στον τίτλο «ΕΠΑΨΥ Θέση Κοιν. Λειτουργού».


Β. Για την Θέση επιστημονικά υπευθύνου σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Β.1 Αναζητούμε υποψήφιους για την θέση επιστημονικά υπευθύνου Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Λειβαδιά. 
Απαραίτητα προσόντα: 
– Πτυχία Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο 
– Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με βιογραφικό στο email grammateia@epapsy.gr με θέμα Υπεύθυνος Λειβαδιά

Β.2 Αναζητούμε υποψήφιους για την θέση επιστημονικά υπευθύνου Οικοτροφείου Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Χαλκίδα. 
Απαραίτητα προσόντα: 
– Πτυχία Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με το αντικείμενο 
– Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με βιογραφικό στο email grammateia@epapsy.gr με θέμα Υπεύθυνος Χαλκίδα 


Η ΕΠΑΨΥ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Άτομα με αναπηρία ή από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να κάνουν αίτηση.