12/12/2018 Συμμετοχή της ΕΠΑΨΥ στην τελετή βράβευσης του Θεσμού Bravo Sustainability Awards

12/12/2018 Συμμετοχή της ΕΠΑΨΥ στην τελετή βράβευσης του Θεσμού Bravo Sustainability Awards

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) συμμετείχε για πρώτη φορά σε έναν θεσμό που στοχεύει στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο. Έναν θεσμό για συμμετέχοντες Φορείς, Επιχειρήσεις, Δήμους/ Περιφέρειες και την Κοινωνία Πολιτών που καινοτομούν με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους. Πρακτικές άμεσα συνδεόμενες με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίες προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Το Πρόγραμμα «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη» εντάσσεται στον τρίτο Παγκόσμιο Στόχο, αυτόν της καλής υγείας και ευημερίας. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των καλύτερων πρακτικών και η ΕΠΑΨΥ συμμετείχε ενεργά για την ανάδειξη της σημασίας οργάνωσης ενός στρατηγικού σχεδίου, που θα ενσωματωθεί στην ελληνική εθνική πολιτική ψυχικής υγείας για τη στήριξη της ίδρυσης ομάδων αυτοβοήθειας σε όλη τη χώρα.