12/11/2020 Κατ’ οίκον υπηρεσίες ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia

12/11/2020 Κατ’ οίκον υπηρεσίες ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia

Η ομάδα κατ’οίκον παρεμβασης του Κέντρου Ημέρας Franco Basaglia στο Μαρούσι συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και την περίοδο της πανδημίας Covid-19, τηρώντας όλα τα μέτρα, στο σπίτι του εξυπηρετούμενου.