11/04/2019 Θέση εργασίας Διοικητικού υπαλλήλου

11/04/2019 Θέση εργασίας Διοικητικού υπαλλήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ζητείται Διοικητικός υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη με άριστη γνώση υπολογιστών και καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο grammateia@epapsy.gr