08/09/2020 Θέση εργασίας: Διοικητικός Υπάλληλος

08/09/2020 Θέση εργασίας: Διοικητικός Υπάλληλος

Ζητείται Διοικητικός Υπάλληλος για εργασία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο, άριστη γνώση Υ/Η, καλή γνώση Αγγλικών, τουλάχιστο 3ετή εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: grammateia@epapsy.gr