05/06/2019 Σχολική Ετοιμότητα, άρθρο της κ. Μένου Χαράς

05/06/2019 Σχολική Ετοιμότητα, άρθρο της κ. Μένου Χαράς

«Σχολική Ετοιμότητα»

 

Η  σχολική ετοιμότητα είναι ένας πολυδιάστατος όρος ο οποίος αναφέρεται σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του παιδιού. Η σχολική ετοιμότητα περιλαμβάνει κυρίως τη νοητική, τη συναισθηματική, την κοινωνική και τη σωματική ετοιμότητα του παιδιού να δεχτεί, να επεξεργαστεί και να αξιοποιήσει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

 

Αναφέρεται στη φάση προετοιμασίας του παιδιού για να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες και να διαμορφώσει στάσεις οι οποίες θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί απρόσκοπτα στο σχολικό περιβάλλον και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του αναλυτικού σχολικού προγράμματος.

 

Θα ήταν άτοπο βέβαια να κρίνουμε τη σχολική ετοιμότητα με βάση ένα τυποποιημένο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παρόλο που το σχολείο είναι λογικό να αναμένει ότι τα παιδιά που εισέρχονται από το νηπιαγωγείο είναι ενεργοί και πρόθυμοι μαθητές, δεν είναι λογικό να αναμένεται ότι όλα τα εξάχρονα έχουν το ίδιο επίπεδο προετοιμασίας για την έγκαιρη ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τις κοινωνικές δεξιότητες. Η υποχρέωση του σχολείου είναι να διδάξει τα παιδιά στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

Κάποια παιδιά παρότι βρίσκονται στην ηλικία αυτή και τυπικά δικαιούνται να φοιτήσουν στην Α Δημοτικού, δεν είναι ακόμη ‘ώριμα’ ώστε να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στο νέο απαιτητικό τους ρόλο. Η σχολική ετοιμότητα είναι η συνολική ωριμότητα που διαθέτει ένα παιδί (σωματική, πνευματική- γνωστική- συναισθηματική-κοινωνική) και ορίζει αν είναι έτοιμο το παιδί για να πάει πρώτη δημοτικού. Η τάξη αυτή αποτελεί θεμέλιο λίθο για την γενικότερη μαθησιακή εξέλιξη κάθε παιδιού. Εκτός από την κατάλληλη ηλικία το παιδί πρέπει να έχει αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει νέες δεξιότητες και γνώσεις.

 

Πολλοί γονείς διστάζουν στο άκουσμα του να επαναλάβει το παιδί τους το νηπιαγωγείο. Θεωρούν ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δε θα βοηθήσει το παιδί, αλλά θα το επηρεάσει κ αρνητικά σε σχέση με το ότι το παιδί, θα δει τους συμμαθητές του κ τους φίλους του να προχωράνε και το ίδιο θα μένει πίσω με τα “μικρά”. Στην περίπτωση αυτή, καθοριστικός παράγοντας για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού είναι η στάση των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να θυμούνται ότι το παιδί εισπράττει ό,τι οι ίδιοι  αισθάνονται. Εάν αυτό περιέχει φοβίες, άγχη και απογοήτευση με το άκουσμα της  επαναφοίτησης , αυτό θα λάβει και το παιδί.

 

Τι μπορεί όμως να συμβεί αν ένα παιδί περάσει στην πρώτη δημοτικού χωρίς σχολική ετοιμότητα; Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία του και πώς θα αντιδράσουν οι συμμαθητές; Πώς μπορεί να αισθάνεται όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πράγματα που ο διπλανός του τα μαθαίνει; Αυτά χρειάζεται επίσης να ληφθούν υπόψη από το γονιό, εφόσον εκείνος παίρνει την απόφαση της επαναφοίτησης.

 

Μένου Χαρά,   Ειδική Παιδαγωγός, Κινητές Μονάδες Ε.Π.Α.Ψ.Υ.