05/03/2020 Ημερίδα “Μαθητές με ειδικές ανάγκες- Οικογένεια και σύγχρονο σχολείο”

05/03/2020 Ημερίδα “Μαθητές με ειδικές ανάγκες- Οικογένεια και σύγχρονο σχολείο”

Πρόσκληση

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχίλοχο διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα “Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Οικογένεια και σύγχρονο σχολείο” Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 8 Μαρτίου 11.00-14.00 στην αίθουσα Π.Σ.”Αρχίλοχος” στη Παροικιά.

Μικρός σχολιασμός για την ημερίδα

 

Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται, το σχολείο εξακολουθεί να διαδραματίζει ίσως και το πιο σημαντικό παράγοντα για τη σωστή προετοιμασία και το κατάλληλο εφοδιασμό της πιο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, των παιδιών. Με αφορμή τον ανωτέρω συλλογισμό, η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε προϊόν των ερεθισμάτων της συναναστροφής μας, τόσο με τα παιδιά όσο και με τους γονείς τους στο σχολικό περιβάλλον.

 

Στόχος η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η αποδοχή και η υποστήριξη των εμπλεκομένων. Κύριος άξονας της θεματολογίας θα είναι μια εισαγωγική προσέγγιση παιδιών και εφήβων με ιδιαιτερότητες, τρόποι ασφαλούς παρέμβασης και διαδικασίες συμπερίληψης τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται τα τελευταία χρόνια και η εισαγωγή της τεχνολογίας στο σύγχρονο σχολείο, δεν θα μπορούσε επομένως να λείπει η επιστήμη της πληροφορικής απο τη δομή της εν λόγω εκδήλωσης κατά την οποία θα επιδιωχθεί η ενημέρωση των τρόπων ορθής χρήσης της σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών.

 

Το παζλ θα συμπληρωθεί με τις απόψεις καθηγητών γενικής εκπαίδευσης και τον τρόπο που υλοποιείται η αρχή της συμπερίληψης ενώ θα ολοκληρωθεί με την ενημέρωση των δράσεων των φορέων της τοπικής κοινωνίας, πιο συγκεκριμένα του Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Με το πέρας των θεματικών ενοτήτων, θα παραχωρηθεί χρονικό περιθώριο για τις ερωτήσεις απο το κοινό με ανταλλαγή απόψεων, ώστε να παραχθεί εποικοδομητικός διάλογος.