01/12/2015 Η Εποχή της αυτονομίας: ένας οδηγός για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία

01/12/2015 Η Εποχή της αυτονομίας: ένας οδηγός για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία

Oμάδα Νομικών και Ψυχολόγων δημιούργησε έναν πλήρη και εύχρηστο οδηγό για τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία» που υλοποιεί η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨΥ & ΨΥ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (ΙΨΥΠΕ) και την υποστήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
 
 
 
Στα κεφάλαια του εγχειρίδιου θίγουν και πραγματεύονται καίρια θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικά νοσήματα, όπως:
 
·  Ψυχιατρικό απόρρητο
·  Ακούσια νοσηλεία
·  Ικανότητα λήψης αποφάσεων από άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας
·  Φύλαξη ποινικά ακαταλόγιστων δραστών σε δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία
·  Κοινωνική ασφάλιση
·  Δικαιώματα ασθενών με άνοια
Η πλήρης έκδοση είναι διαθέσιμη και στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.