Ποιοί είμαστε

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα, με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατά-στασης.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης έντεκα συνολικά στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και ενός Κέντρου Ημέρας στα Μελίσσια, καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών, που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Όραμα μας είναι η προσφορά συνεχούς ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι και αγωνιζόμενοι για έναν κόσμο με καλύτερη ψυχική υγεία.

Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε πρότυπη εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, ενεργοποιώντας όλους τους συμμετέχοντες στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Σκοπό έχουμε την παροχή ολοκληρωμένων εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού, σε συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από:

τη Γραμματεία, το Λογιστήριο, τον Υπεύθυνος Προσωπικού, τη Νομική Σύμβουλος, την Επιστημονική Γραμματεία και το Τμήμα Κοινοτικών Δράσεων και Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2011, το προσωπικό της ΕΠΑΨΥ, αποτελείται από 205 άτομα, 55 άνδρες και 150 γυναίκες.

Οι ειδικότητες των εργαζομένων που απασχολούνται στην ΕΠΑΨΥ είναι: γιατροί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί  λειτουργοί, εργοθεραπευτές, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό βοηθη-τικό προσωπικό και γενικών καθηκόντων.

Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι  36 έτη

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ποιοί είμαστε

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook