Χρήσιμο υλικό για τα δικαιώματα

ΟΗΕ:

 • Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
 • Απόφαση A/RES/46/119 για την «Προστασία των Προσώπων με Ψυχική Νόσο και τη Βελτίωση της Φροντίδας για την Ψυχική Υγεία»
 • Απόφαση της Γ.Σ. του 1971 για τα «Δικαιώματα των ατόμων με νοητική υστέρηση» και η Απόφαση A/RES/48/96 (20/12/1993) «Κανόνες για την Ισότητα των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρίες»

Συμβούλιο της Ευρώπης:

 • Σύσταση R(83)2 της Επιτροπής Υπουργών για την «Νομική Προστασία Προσώπων που πάσχουν από Ψυχική Διαταραχή και νοσηλεύονται ακουσίως» (22/2/1983)

Ευρωπαϊκή Ένωση:

 • Σύσταση 1235 (1994) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (12/4/1994) «Για την Ψυχιατρική και τα Δικαιώματα», τα «Κριτήρια» της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) «για την ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικές μονάδες» {CPT/Inf(98)12}
 • Λευκή Βίβλο για την «Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας ατόμων που πάσχουν από ψυχική διαταραχή και ειδικότερα αυτών που τοποθετούνται ακουσίως σε ψυχιατρικά ιδρύματα» (3/1/2000, ομάδα εργασίας για την Ψυχιατρική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της Επιτροπής Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Σύσταση (2004) 10 της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές (22/9/2004). 
 • Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
 • Απόφαση του Συμβουλίου για την «Προαγωγή της ψυχικής υγείας» (18/11/1999)
 • Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής {COM(2005)484} για την «Βελτίωση της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού, προς μια στρατηγική για την Ψυχική Υγεία στην ΕΕ» (14/10/2005)
 • «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία» που συνυπέγραψε η ΕΕ με τον ΠΟΥ στις Βρυξέλλες στις 13/6/2008
 • «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16/2/2009 σχετικά με την ψυχική υγεία» {2008/2209(ΙΝΙ)}

Διεθνές Συνέδριο Ψυχιατρικής:

 • Διακήρυξη της Χαβάης/II (1983)

Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία:

 • Διακήρυξη της Αθήνας για τα «Δικαιώματα και τη Νομική Προστασία του Ψυχικά Ασθενούς» (Αθήνα, 17/12/1989)
 • Διακήρυξη της Μαδρίτης για τους «Κανόνες Δεοντολογίας και Ψυχιατρική Πρακτική» (25/8/1996)
Βρίσκεστε εδώ: Home Προάσπιση Δικαιωμάτων Χρήσιμο υλικό για τα δικαιώματα

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook