Κοινωνική Υπηρεσία

Οι αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική καθυστέρηση, των οικογενειών τους, καθώς και των φορέων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το χώρο της ψυχικής υγείας για ενημέρωση, υποστήριξη και κατάλληλη παραπομπή, οδήγησε στην αναγκαιότητα σύστασης μιας κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, αρμόδιας να διαχειριστεί θέματα πέραν των αναγκών των εξυπηρετούμενων στις δομές, στεγαστικών και μη, ατόμων.

Η Κοινωνική Υπηρεσία της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. δημιουργήθηκε το 2011 και μέλη της είναι οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται στις κατά τόπους Δομές του Φορέα και οι εκάστοτε σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους.

Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τις παραπομπές που γίνονται στην ΕΠΑΨΥ: α) από άτομα που προέρχονται από την κοινότητα και αναζητούν εξωνοσοκομειακές υποστηρικτικές υπηρεσίες/παροχές και β) από Δημόσιες Ψυχιατρικές κλινικές αναφορικά με τη μεταφορά ασθενών σε στεγαστικές Δομές του οργανισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, αρχικά πραγματοποιείται αξιολόγηση του ασθενούς από επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό της ΕΠΑΨΥ και παράλληλα αναζητούνται πιθανές αποκαταστασιακές λύσεις. Μέσα από αυτό τον χώρο οι χρήστες του site θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για :

  • Τελευταία νέα για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον τομέα εργασίας Κοινωνικά Ευπαθών ομάδων και όλες τις εξελίξεις σχετικά με την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση.
  • Ζητήματα κοινωνικών και προνοιακών παροχών (οικονομικές διευκολύνσεις, συντάξεις, ασφαλιστικά ταμεία, ισχύουσα νομοθεσία).
  • Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας (στοιχεία συλλόγων/ φορέων).
  • Εργασιακά ζητήματα για άτομα με αναπηρία (ισχύουσα νομοθεσία, δυνατότητες απασχόλησης).
  • Ζητήματα εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία (ισχύουσα νομοθεσία, πλαίσια εκπαίδευσης και κατάρτισης).
  • Ενημέρωση για ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια. 
  • Σχετική με το χώρο της ψυχικής υγείας βιβλιογραφία.
  • Θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας.

Στο μέλλον θα υπάρχει και χώρος για διάλογο με ασθενείς, οικογένειες και επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας και απαντήσεις μας σε πιθανές σας ερωτήσεις.

Τέλος, απώτερος στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η περεταίρω δικτύωση και η συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς και Φορείς Ψυχικής Υγείας. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας, να βοηθήσουμε αν μπορούμε και να μεγαλώσουμε το εύρος της ενιαίας κοινωνικής φροντίδας.

Βρίσκεστε εδώ: Home Κοινωνική Υπηρεσία

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook