Προάσπιση Δικαιωμάτων

Η συμμετοχή στο πλαίσιο του προγράμματος WHOQualityRights, εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός Γραφείου Συνηγορίας Δικαιωμάτων ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο εσωτερικό της ΕΠΑΨΥ.

Σκοποί του Γραφείου θα είναι η υποδοχή αιτημάτων ατόμων που χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας ή εμπλέκονται σε σχετικές διαδικασίες (επαγγελματίες, συγγενείς, φροντιστές) και θεωρούν ότι παραβιάζονται δικαιώματα τους ως ασθενείς ή πολίτες ή ότι δεν λαμβάνουν την κατάλληλη και απαραίτητη φροντίδα, η ενημέρωση σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμβουλευτική υποστήριξη, η εκπαίδευση επαγγελματιών που εμπλέκονται σε σχετικά θέματα, η δημοσιοποίηση των προβλημάτων και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και του γενικού πληθυσμού.

Βασική επιδίωξη και διαφοροποίηση από υφιστάμενες δομές θα είναι η παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης ατόμων χωρίς τους σχετικούς αναγκαίους πόρους.

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας, η των μηχανισμών ελέγχου και της σχετικής νομοθεσίας προς όφελος των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές μέσω της δημιουργίας casestudies δικαστικών περιπτώσεων, που θα έχουν επιληφθεί σχετικών θεμάτων και της δημιουργίας δεδικασμένου σχετικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Το Γραφείο θα στελεχωθεί σε σταθερή βάση από: 2 Ψυχολόγους (1 συντονιστής) με εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων, 2 Νομικούς, 1 Κοινωνικό λειτουργό, 2 άτομα γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη.

Θα συσταθεί επιστημονική επιτροπή που σε βάση εξωτερικού συνεργάτη θα παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις στα αιτήματα που επεξεργάζεται το γραφείο και στις υποθέσεις τις οποίες υποστηρίζει.

Θα υπάρξει συνεργασία με Τμήματα Νομικών Σχολών και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας

Βρίσκεστε εδώ: Home Προάσπιση Δικαιωμάτων

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook