Προγράμματα

Στοιχεία προγράμματος

Κύριες Δραστηριότητες

GEMMA (Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach), 2016 – 2018.

 

Funded by the EC – Directorate-General Justice with a total budget 433.253€

 

GA: JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7382

 

Ανάπτυξη ενός μοντέλου παρέμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας κατά των γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Participatory Approach for Raise Awareness and Discrimination against Sexual and gender Orientation in healthcare sector (PARADISO).

 

(REC-DISC-AG-2016)

GRANT AGREEMENT NUMBER - 777338 -

Rights, Equality and Citizenship Programme.

Empowering women and service providers (DAPHNE), 2010 -2012.

 

Funded by the EC-Directorate Justice, Freedom and Security, with a total budget of 407.901€ and 21 partners.

 

GA:JUST/2009/DAP3/AG/1082

Domestic Violence and Mental Health.

Empowerment of mental health services users (EMILIA), 2005-2010.

 

Funded by the FP, with a total budget of 3.39m€ and 15 partners.

 

CONTRACT No 513435 (CIT3)

Life Long Learning, Integration and Action.

Residential Care Communities (PSYCHORESCUE), 2005-2007.

Funded by the EC-DLV with 9 partners.

GA: 2005 – I/05/B/F/PP-15408

Upgrading and Enhancing skills and competences for operators professional qualification.

Ifightdepression©, 2016.

 

Funded by the EAA Grants, with a total budget of 11.107€.

Διαδικτυακό καθοδηγούμενο εργαλείο αυτοβοήθειας για έφηβους και ενήλικες με ήπιες μορφές κατάθλιψης που έχει αναπτύξει η EAAD. Χρησιμοποιείται ήδη σε 13 χώρες.

Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές, 2014-2016.

 

Χρηματοδοτούμενο έργο από τον ΕΟΧ με το ποσό των 253.235€.

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού πακέτου για τη θεραπευτική παρέμβαση και την εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια, Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Θεραπευτικές Ομάδες, Αξιολόγηση.

Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, 2014 – 2016.

 

Χρηματοδοτούμενο έργο από τον ΕΟΧ.

Ανάπτυξη προτύπων και επιστημονικός σχεδιασμός, Σύσταση και Εκπαίδευση Ομάδας Υλοποίησης του έργου, Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και φροντίδας.

Χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Φορέα «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», 2013 – 2015.

 

Χρηματοδοτούμενο Ε.Π. του ΕΣΠΑ, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με το ποσό των 14.900.000€.

Λειτουργία 14 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφεία, Ξενώνες Κινητές Μονάδες, Κέντρο Ημέρας).

Ανάπτυξη εννέα (9) Προστατευμένων Διαμερισμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 2013 – 2015.

 

Χρηματοδοτούμενο Ε.Π. του ΕΣΠΑ, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με το ποσό των 1.800.000€.

Λειτουργία (9) Προστατευμένων Διαμερισμάτων.

Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου, 2013 – 2015.

 

Χρηματοδοτούμενο Ε.Π. του EKT, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με το ποσό των 60.000€.

Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης των Κοινωνικών Δομών άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου.

Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων, 2011 – 2013.

 

Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΙΣΝ με το ποσό των 367.520€.

Σκοποί:
- η πρωτογενής προφύλαξη της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού
- η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του στις περιοχές στόχου

- η έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή των αναδυόμενων θεραπευτικών αιτημάτων.


Αποτελέσματα:
- λειτουργία ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης εφήβων, γονέων εφήβων και εκπαιδευτικών (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

- δημιουργία 3 εγχειριδίων για υποστήριξη γονέων, εκπαιδευτικών, εφήβων.


Επωφελούμενοι 1259 άτομα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με διεθνή συμμετοχή, 2012.

Χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ ΕΠ Υγεία Πρόνοια με το ποσό των 179.590€.

· Συνέδριο με συμμετοχή 600 ατόμων

· 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια

· Έκδοση πρακτικών

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Στηρίζουμε

Στηρίξτε μας

Αριθμοί Λογαριασμού Δωρεών

ALPHA BANK ΙΒΑΝ - GR8001405010501002002007209

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ - GR1801101380000013848014745


Επικοινωνία

  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Σαλαμίνος 36,
Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ.: 151 24

 +30 210 80 56 920

        +30 210 80 56 921 (Φαξ)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.00 - 17.00